Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom!

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom!

S današnjim datumom počinje primjena novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020). Uključuje velik broj izmjena dosadašnjeg poslovanja, uključujući popunjavanje i izgled postojećih dokumenata, nove obaveze osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištima te...

read more