Proizvodi

Usluge

UPS - upravljanje pretovarnom stanicom

UPS - upravljanje pretovarnom stanicom

UPS - programsko rješenje za vođenje pretovarne stanice. Pretovarna stanica je objekt u kojem se obavlja prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada te pretovar otpada u vozila koja isti odvode u centar za gospodarenje otpadom (CGO).

UPS uključuje:
  • Kontrolu ulaza i izlaza otpada,
  • Izračun težine istovarenog otpada,
  • Automatizirani unos podataka o vozilu, vozaču i težini u program za upravljanje,
  • Izdavanje standardiziranih dokumenata o preuzetom otpadu (PL-O, ONTO),
  • Analize i izvještaje (prijavni listovi),
  • Video nadzor cijelog procesa.
Proces odlaganja otpada na pretovarnoj stanici

Proces odlaganja otpada na pretovarnoj stanici
Očevidnik

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.