Proizvodi

Usluge

ToxicControl - Toxic Chemicals Management Software

ToxicControl - Toxic Chemicals Management Software

ToxicControl je programsko rješenje za evidenciju opasnih kemikalija za pravne osobe na području Republike Hrvatske.

Programsko rješenje ToxicControl dolazi u nekoliko inačica (verzija), ovisno o djelatnosti subjekta te ga mogu koristiti uvoznici kemikalija, prijevoznici, proizvođači, uporabitelji i prodavatelji kemikalija.

ToxicControl je programsko rješenje za evidenciju opasnih kemikalija za pravne osobe na području Republike Hrvatske. Prema prikupljenim podacima, ovim programskim rješenjem generiraju se potrebni dokumenti sukladno Zakonu.

Prema Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br.150/05) pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa opasnih kemikalija te pravne osobe koje koriste opasne kemikalije kao i fizičke osobe koje koriste opasne kemikalije pri obavljanju djelatnosti ili obavljaju promet opasnih kemikalija na malo obvezne su voditi očevidnike o opasnim kemikalijama koje proizvode, stavljaju u promet, odnosno koriste (Obrazac 3: Prodaja na veliko, Obrazac 7: Očevidnik o opasnim kemikalijama, Obrazac 8: Zbirni očevidnik o opasnim kemikalijama, itd.). Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su zbirne godišnje podatke iz očevidnika dostavljati Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Aplikacija je u potpunosti proizvod Zelenih tehnologija d.o.o. i u skladu je sa svim važećim propisima i normama u Hrvatskoj.

Ugrađena podrška za rad na tablet i smartphone uređajima.

Programsko rješenje ToxicControl dolazi u sljedećim inačicama (verzijama), ovisno o djelatnosti subjekta, uz napomenu da se verzije mogu i kombinirati (npr. ukoliko je tvrtka uvoznik i prijevoznik opasnih kemikalija istovremeno):

 • UVOZNICI - Verzija za uvoznike opasnih kemikalija
 • PRIJEVOZNICI - Verzija za prijevoznike opasnih kemikalija
 • PROIZVOĐAČI - Verzija za proizvođače opasnih kemikalija
 • UPORABITELJI - Verzija za uporabitelje opasnih kemikalija
 • PRODAVATELJI - Verzija za prodavatelje opasnih kemikalija

Ukoliko tvrtka istovremeno obavlja dvije ili više djelatnosti iz područja evidencije opasnih kemikalija (npr. tvrtka je prijevoznik i uporabitelj), tada se mogu istovremeno aktivirati verzije aplikacije od interesa. Osim podrške u vidu relevantnih dokumenata za odabrane verzije, spriječava se i dvostruki unos dokumenata čime se osigurava sljedivost i ubrzava proces unosa i evidencije podataka.

Unutar ToxicControl aplikacije podržani su slijedeći dokumenti:

Očevidnici o opasnim kemikalijama:

 • Obrazac 3 - Promet kemikalija - Prodaja na veliko
 • Obrazac 4 - Promet kemikalija - Prodaja na malo
 • Obrazac 5 - Promet kemikalija - Uvoz
 • Obrazac 7 - Uporaba
 • Obrazac 8 - Zbirni očevidnik o opasnim kemikalijama
 • Obrazac 9 - Zbirni očevidnik o prometu opasnih kemikalija na malo

Izvještaji:

 • popis dostupnih izvještaja šaljemo na upit

* Neki od navedenih dokumenata dostupni su samo u nekih verzijama ili modulima WasteControl aplikacije

Datum: 08.08.2013
 • Dodan "Očevidnik o kemikalijama: Proizvodnja (Obrazac 1.)"
 • Dodan "Očevidnik o kemikalijama: Promet kemikalija - Uvoz / Unos (Obrazac 1.)"
 • Dodan "Zbrini očevidnik o kemikalijama (Obrazac 3.)"
Datum: 02.12.2012
 • Dodan "Zbirni izvještaj ulaza i izlaza" kao izvještaj za interne potrebe tvrtke.
Datum: 14.11.2012
 • Mogućnost vezanja više tvrtki uz jedan korisnički račun. [VIDI VIŠE]

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.


ToxicControl - Primjeri