Proizvodi

Usluge

Usluge savjetovanja pri gospodarenju otpadom za srednje i velike tvrtke

Usluge savjetovanja pri gospodarenju otpadom za srednje i velike tvrtke

Kako bi uskladili Vaše poslovanje sa svim zakonskim propisima vezanim uz zaštitu okoliša u mogućnosti smo Vam ponuditi usluge savjetovanja u zaštiti okoliša. Poštivanje rokova, uredno vođenje dokumentacije, pravilno skladištenje i postupanje s opasnim i neopasnim otpadom omogućit će Vam racionalizaciju troškova i sigurnost da neće biti nepredviđenih kaznih od strane inspekcije zaštite okoliša.

Zakonski propisi u Hrvatskoj prepoznaju proizvodni i neproizvodni otpad te opasni i neopasni tj. inertni otpad. Svaka pravna osoba dužna je voditi brigu o nastajanju svog otpada, načinima privremenog skladištenja te organizaciji zbrinjavanja nastalog otpada. Postupanje s otpadom propisano je Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 ) te mnogim pravilnicima i uredbama koji propisuju načine vođenja evidencije o nastajanju i tijeku otpada te gospodarenje s posebnim kategorijama otpada kao što su otpadna ulja, baterije, gume, elektronički otpad, ambalažni otpad. Također su propisane obaveze o izradama planova gospodarenja otpadom te godišnjim prijavama u Registar onečišćavanja okoliša.

Iz svega je vidljivo da briga o otpadu postaje sve bitnija stavka u poslovanju svake tvrtke koja oduzima dodatno vrijeme zaposlenika koji moraju voditi računa o načinima skladištenja, određivanju ključnih brojeva otpada, poštivanju rokova dostave podataka kako bi svoje poslovanje što više uskladili sa zakonskim regulativama i izbjegli plaćanje nemalih kazni za nepoštivanje istih.

Radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija nudimo Vam usluge savjetovanja pri radu s kemikalijama. Savjetovanje kod vođenja očevidnika o kemikalijama u proizvodnji, uporabi, stavljanju u promet i maloprodaji, u skladu sa Zakonom o kemikalijama s ciljem izbjegavanja inspekcijskih kazni.

Usluge savjetovanje uključuju:

 • Analiza vrsta otpada koji nastaju u vašoj djelatnosti i određivanje ključnih brojeva otpada
 • Organizacija skladišta opasnog i neopasnog otpada
 • Izrada internog pravilnika gospodarenja otpadom
 • Edukacija osoba zaduženih za rad s otpadom
 • Kontrola ispravnog vođenja očevidnika i ostale popratne dokumentacije
 • Praćenje svih obaveza o ispustima u zrak, organizacija mjerenja emisija
 • Praćenje zakonskih rokova vezanih za predaju izvještaja
 • Usklađivanje sa promjenama zakonske regulative
 • Kontrola ispravnog vođenja očevidnika o kemikalijama
 • Organizacija skladišta kemikalijama
 • Savjetovanje pri postupanju s kemikalijama
 • Usklađivanje sa zakonskom regulativom

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.