Proizvodi

Usluge

Program za pomoć pri određivanju ključnog broja otpada (KBO) prema Katalogu otpada

Program za pomoć pri određivanju ključnog broja otpada

Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada (Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, NN 50/05, 39/09), koji je usklađen s europskim popisom otpada (European List of Waste). Katalog otpada sadrži popis više od 800 vrsta otpada sistematiziranog prema svojstvima i mjestu nastanka otpada u 20 grupa. Od tih dvadeset grupa veći dio se zasniva na djelatnostima u kojima otpad nastaje, dok se neke grupe zasnivaju na materijalima ili procesima. Iako Katalog otpada sadrži dvoznamenkaste, četveroznamenkaste i šesteroznamenkaste brojeve, za određivanje vrste otpada treba koristiti samo šesteroznamenkaste ključne brojeve. Nazivi grupa i podgrupa u Katalogu otpada (dvoznamenkasti i četveroznamenkasti brojevi) važni su u postupku određivanja ispravnog ključnog broja, jer načelno upućuju do odgovarajuće vrste otpada.

[Preuzeto iz Priručnika za vođenje podataka o otpadu]
Pri određivanju ključnog broja otpada uvijek treba koristiti onaj ključni broj čiji opis što točnije odražava svojstva otpada, vodeći računa o grupi i podgrupi, te postupku razvrstavanja navedenom u uvodnom dijelu Kataloga otpada (koraci opisani dalje u tekstu). U nekim (rjeđim) slučajevima biti će potrebno zanemariti naziv grupe i podgrupe u Katalogu otpada kako bismo odabrali prikladniji ključni broj na drugom mjestu u Katalogu jer on daje jasniji i točniji opis otpada. Odabirom takvog ključnog broja koji nedvosmisleno opisuje otpad biti će osigurano da se njime gospodari na odgovarajući način. Točno određivanje vrste otpada važan je korak jer se na osnovi tog podatka kreće u osiguravanje optimalnog postupanja s tim otpadom. Često se jedan te isti otpadni materijal u Katalogu može naći na više mjesta. Pri pronalaženju ključnih brojeva koji mogu doći u obzir za neki otpad poslužiti će pojmovnik otpada.

Pojmovnik

* Korak 1:
U padajućem izborniku odaberite djelatnost industrije u kojem otpad nastaje. Djelatnosti nisu navedene slijedno po abecedi, već su odvojene u dvije skupine sukladno grupama u Katalogu otpada. Ukoliko niste našli odgovarajući ključni broj u grupama djelatnosti 01-12, potražite ga u grupama djelatnosti 13-16. Ukoliko i dalje ne pronalazite ključni broj koji najbolje definira vaš otpad, a otpad je neopasan, koristite jednu od grupa 01-12 ili 17-20 s pripadajućim brojem 99. Ako se radi o opasnom otpadu, kontaktirajte Agenciju za zaštitu okoliša ili u sklopu naše tvrtke Zelene tehnologije d.o.o. - savjetnika za zaštitu okoliša.

* Korak 2:
Nakon odabira grupe djelatnosti, ponudit će vam se popis svih procesa u kojima otpad nastaje, a unutar odabrane djelatnosti industrije.

* Korak 3:
Nakon što odaberete i pripadajući proces u kojem otpad nastaje, ponudit će vam se lista 6-ero znamenkastih ključnih brojeva otpada. Ukoliko nijedan izbor ne definira vaš otpad, vratite se na korak 2 ili 1 i odaberite neku drugu grupu djelatnosti ili procesa. Tek ako niti jedna od ponuđenih djelatnosti/procesa ne definira dobro vaš otpad, možete koristiti i "xx xx 99" brojeve. Napomena: ovo vrijedi samo za neopasni otpad! Ukoliko se radi o opasnom otpadu kontaktirajte Agenciju za zaštitu okoliša ili u sklopu naše tvrtke Zelene tehnologije d.o.o. - savjetnika za zaštitu okoliša.

Djelatnost:
Proces:
Vrsta:

Odabran otpad:

Djelatnost u kojoj je nastao otpad


Proces u kojem je nastao otpad


Opasni otpad


Alternativno, možete pokušati pronaći ključni broj otpada (KBO) prema Pojmovniku otpada. Unesite prvih nekoliko slova naziva otpada u polje za unos:

Odabran otpad:

Djelatnost u kojoj je nastao otpad


Proces u kojem je nastao otpad


Opasni otpad

Ukoliko se otpad nalazi u pojmovniku otpada, biti će vam predloženo nekoliko mogućnosti za definiranje KBO-a od strane Agencije za zaštitu okoliša.

Cijeli pojmovnik otpada možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO): www.azo.hr

Važno: ovaj program za pomoć pri određivanju ključnog broja otpada (KBO) je namjenjen samo za informaciju, te tvrtka Zelene tehnologije d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu njegovom upotrebom.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.