Proizvodi

Usluge

CommunalControl

CommunalControl

CommunalControl je programsko rješenje za upravljanje poslovanjem komunalnih poduzeća na području Republike Hrvatske.

Osnovne karakteristike sustava:
 • Povezivanje i upravljanje RFID rješenjem (eng. Radio Frequency IDentification),
 • Naplata odvoza otpada prema masi i/ili volumenu,
 • Naplata odvoza otpada prema broju odvoza,
 • Mogućnost kalkulacije fiksnog i varijabilnog dijela,
 • Evidencija spremnika (kante, kontejneri…),
 • Mogućnost automatskog mjerenja razine popunjenosti spremnika,
 • Automatski import bankovnih izvoda i njihovo povezivanje s računima,
 • Evidencija pokrenutih ovrha,
 • Automatsko generiranje računa,
 • Automatsko računanje zateznih kamata,
 • Ispis računa na memorandume s jednom ili više uplatnica,
 • Mogućnost slanja računa na drugu adresu (privremeno ili trajno).
Modul Subjekti – omogućuje korisniku CRM-a (eng. Customer Relationship Management) pristup svim podacima o traženom subjektu. Informacije koje se mogu vidjeti su: osnovni podaci subjekta (naziv, adresa, OIB), kontakt podaci, oznake subjekata po kojima ih razlikujemo, kontakt osobe subjekata (pravne osobe), poslovne jedinice subjekta (pravne osobe), izdani računi, zaduženi spremnici (kante, kontejneri), usluge koje subjekt koristi (odvoz otpada i sl.) te uplate subjekta.

Financijski modul - omogućuje praćenje financijskog poslovanja. Sadržava dodatne dokumente (primke, otpremnice, izlazne i ulazne račune) te na temelju njih generira potrebne financijske izvještaje.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.