Proizvodi

Usluge

BusinessControl

BusinessControl

BusinessControl Programsko rješenje za upravljanje poslovanjem poduzeća.

BusinessControl je programsko rješenje za upravljanje poslovanjem poduzeća na području Republike Hrvatske. Projektirano je na način da unaprijedi cjelokupno poslovanje unutar Vaše tvrtke, sukladno unaprijed definiranim poslovnim procesima, uz vođenje dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom za Vas i Vaše klijente.

Konkretne prednosti uvođenja ovakvog sustava
  • Umrežavanje cijele piramide osoba koje su unutar Vaše tvrtke uključene u poslovanje, bez obzira na njihovu dislociranost.
  • Evidencija i kontrola nad svim poslovnim procesima.
  • Evidencija i kontrola otpada unutar Vaše tvrtke ili unutar tvrtke Vaših klijenata.
  • Kontrola urednog izvršavanja obveza svih sudionika unutar Vaše tvrtke.

Matični podaci sadržavaju popis Vaših klijenata sa svim potrebnim podacima (naziv, adresa, OIB, kontakt podaci, aktivnosti, poslovne jedinice…). Klijente možete grupirati prema: oznakama, statusima, djelatnostima, regijama…

Modul otpad - omogućava kompletnu evidenciju praćenja otpada, od njegova generiranja na početku pa sve do kasnijeg zbrinjavanja. Evidencija se može voditi na dnevnom planu ili po potrebi.

Veliki problem u praksi predstavljaju česte izmjene zakona i pravilnika vezanih uz područje zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Neupućenim tvrtkama kojima gospodarenje otpadom nije primarna djelatnost, gotovo je nemoguće ići u korak s regulativom, što često rezultira propustima te sankcijama od strane nadležnog inspektorata. Sigurnosti korisnika doprinosi i naša obveza usklađivanja svih funkcionalnosti s relevantnim promjenama u zakonodavstvu.

Prema prikupljenim podacima, generiraju se potrebni dokumenti sukladno Zakonu koji su propisani od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode te od strane Hrvatske agencije za okoliš i prirodu:
  • Očevidnik - opći (ONTO)
  • Prateći listovi za otpad (PL-O)
  • Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (DFKSO)
  • Plan gospodarenja otpadom (PGO-PO)
  • Prijavni list (PL-PPO)

Modul prodaja - sastoji se od kreiranja usluga i proizvoda, prema kojima se izrađuju ponude i ugovori te omogućuje cjelovito praćenje toka prodaje i vođenje svih aktivnosti unutar Vaše tvrtke.

Modul Radni nalozi - sastoji se od kreiranja radnih naloga, prema svim potrebnim parametrima te na jednostavan način omogućuje njihovo praćenje, od kreiranja do izvršenja zadanih naloga.

Modul Financije - omogućuje financijsko praćenje poslovanja unutar Vaše tvrtke, od izrade i slanja računa do njihove naplate. Unutar ovog modula postoji mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informatičkim sustavima.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem telefona ili email adrese.


BusinessControl - Primjeri