Proizvodi

Usluge

WasteControl - Waste Management Software

WasteControl - Waste Management Software

WasteControl je programsko rješenje za upravljanje pri gospodarenju otpadom za pravne osobe.

Programsko rješenje WasteControl obuhvaća kompletnu evidenciju praćenja otpada, uključujući zapisnike o generiranju otpada, prateće listove, očevidnike, prijavne listove, planove o gospodarenju otpadom, itd. WasteControl dolazi u inačicama (verzijama) za proizvođače otpada, prijevoznike, skupljače, posrednike i obrađivače/zbrinjavatelje otpada.


ToxicControl - Toxic Chemicals Management Software

ToxicControl - Toxic Chemicals Management Software

ToxicControl je programsko rješenje za evidenciju opasnih kemikalija za pravne osobe na području Republike Hrvatske.

Programsko rješenje ToxicControl dolazi u nekoliko inačica (verzija), ovisno o djelatnosti subjekta te ga mogu koristiti uvoznici kemikalija, prijevoznici, proizvođači, uporabitelji i prodavatelji kemikalija.


BusinessControl

BusinessControl

BusinessControl Programsko rješenje za upravljanje poslovanjem poduzeća.


CommunalControl

CommunalControl

CommunalControl je programsko rješenje za upravljanje poslovanjem komunalnih poduzeća na području Republike Hrvatske.


UPS

UPS

UPS - programsko rješenje za vođenje pretovarne stanice. Pretovarna stanica je objekt u kojem se obavlja prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada te pretovar otpada u vozila koja isti odvode u centar za gospodarenje otpadom (CGO).


ZNR

WebZNR

WebZNR - je internet aplikacija namijenjena djelatnicima zaduženima za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara.


Savjetovanje

Savjetovanje

Kako bi uskladili Vaše poslovanje sa svim zakonskim propisima vezanim uz zaštitu okoliša u mogućnosti smo Vam ponuditi usluge savjetovanja u zaštiti okoliša. Poštivanje rokova, uredno vođenje dokumentacije, pravilno skladištenje i postupanje s opasnim i neopasnim otpadom omogućit će Vam racionalizaciju troškova i sigurnost da neće biti nepredviđenih kaznih od strane inspekcije zaštite okoliša.


Vođenje dokumentacije

Vođenje dokumentacije

Vođenje dokumentacije predstavlja preuzimanje svih poslova vezanih uz vođenje dokumentacije gospodarenja otpadom (očevidnici, izvještaji, planovi gospodarenja otpadom, itd.) što vama daje sigurnost da će svi potrebni izvještaji biti odrađeni u zadanim zakonskim rokovima.


Odabir ključnog broja otpada

Odabir ključnog broja otpada

Program za pomoć pri određivanju ključnog broja otpada (KBO) prema Katalogu otpada.
Pojmovnik

Pojmovnik

Kako bismo Vam olakšali snalaženje u području gospodarenja otpadom izradili smo pojmovnik. Ovdje se nalaze najčešće korišteni pojmovi iz područja gospodarenja otpada.