Česta pitanja

Naša tvrtka ima poslovne jedinice. Na kojim razinama možemo voditi dokumentaciju?

Vođenje dokumentacije unutar WasteControl rješenja moguće je na svim razinama unutar tvrtke, a isto tako postoji mogućnost analize i izvještavanja na svim razinama:

  • na razini pogona (npr. hale unutar poslovne jedinice, kazete na odlagalištu otpada,..)
  • na razini poslovne jedinica (npr. poslovna jedinica Zagreb, Split,..)
  • na razini tvrtke
  • na razini grupacije (konsolidirano, za sve tvrtke unutar grupacije)

Da li moramo podatke u generiranom otpadu unositi svaki dan?

Podatke o generiranom otpadu možete unositi sukladno internoj odluci unutar Vaše tvrtke. WasteControl će podržati i retroaktivni unos podataka o generiranom otpadu, no ćešći unosi će svakako pridonijeti ažurnijim stanjima otpada na skladištu.